Lindenborg haven

Musen
Musen
Jordånden.
Jordånden.
Jordåndens højre hånd.
Jordåndens højre hånd.
Jordåndens venstre hånd.
Jordåndens venstre hånd.
Jordåndens kone.
Jordåndens kone.
Mulle
Mulle
Dino.
Dino.
Hvem har mon lagt æg?
Hvem har mon lagt æg?
Der er en der holder øje.
Der er en der holder øje.
Vandets vogter.
Vandets vogter.
Dræbersneglene er store i år.
Dræbersneglene er store i år.